Comtieto Oy - yleiset sopimusehdot 01.01.2016 alkaen

Sopijaosapuolet

Sopimuksen sopijaosapuolet ovat Comtieto Oy, jatkossa palveluntarjoaja ja palvelua käyttävä yritys, yhteisö tai yksityishenkilö, jatkossa asiakas.

Sopimuksen solmiminen

Asiakas tekee tilauksen käyttäen palveluntarjoajan verkkolomaketta. Asiakkaan tulee hyväksyä tilauksen yhteydessä nämä sopimusehdot. Asiakas voi pyytää laskun toimiettavaksi sähköpostin välityksellä tai suorittaa maksun ajantasamaksuna. Kun sopimus on astunut voimaan palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttöä varten tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan niin nopeasti kuin palveluntarjoajan järjestelmä mahdollistaa kuitenkin viimeistään kolmen päivän kuluessa tilaushetkestä. Laskutuskausi on 12 kuukautta ja se alkaa samana päivänä kun palveluntarjoaja on toimittanut käyttäjätunnuksen asiakkaalle. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan tekemää tilausta. Jos asiakas on tässä tapauksessa ehtinyt maksaa laskun, palauttaa palveluntarjoaja maksetun summan kolmen päivän kuluessa asiakkaan ilmoittamalle tilille.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen toiselle yritykselle. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimuksen kestoaika on laskutuskauden pituus eli 12kk ja sopimus uusitaan automaattisesti sopimuskauden päättyessä. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden palvelun irtisanomiseen välittömästi seuraavissa tapauksissa:
-Asiakas on jättänyt erääntyneen maksun maksamatta ja maksukehoituksen lähettämisestä on kulunut 30 vuorokautta
-Asiakas on käyttänyt verkkoresursseja käyttöehtojen vastaisesti.
-Asiakas on käyttänyt palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.
-Asiakas on konkurssissa tai selvitystilassa tai asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomasti

Palvelun hinnat

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelun hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan ilmoituksesta irtisanoa sopimus välittömästi. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja asiakaskohtaisesti, mikäli asiakkaan aiheuttama verkkoliikenne tai laitekuormitus ylittää selvästi käyttöehtojen mukaiset rajat.

Laskutus

Maksutapana on etukäteen tapahtuva laskutus ellei muuta ole sovittu. Asiakas voi halutessaan maksaa laskun käyttäen voimassa olevia ajanatasamaksutoimintoja.

Palvelun kuvaus

Asiakas vastaa palveluntarjoajalta saamiensa tunnusten huolellisesta säilyttämisestä eikä luovuta tunnuksia ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa palvelun luvattomasta käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan asentamien ohjelmien toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa palveluun kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai muusta vastaavasta seikasta.

Palvelun kehittäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun ominaisuuksia ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä ehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Palveluntarjoaja ei korva välillisiä vahinkoja. Palveluntarjoaja vastaa vain omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista välittömistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkovioista.

Erimielisyydet

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Comtieto Oy - yleiset käyttöehdot

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua :

1.toimintaan joka haittaa muiden käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua; esimerkiksi
palvelukohtaisten käyttörajojen tarkoituksenmukaiseen ylittämiseen
ilman että toimittajan ja asiakkaan välinen sopimus mahdollistaa kyseessä olevan resurssin käytön lisäämisen
2.roskapostin tai luvattoman tietoliikenteen välittämiseen
3.palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta
4.lain vastaisen tietoaineiston välittämiseen
5.lain vastaseen tietoaineiston keräämiseen
6.lain vastaiseen tietoaineiston säilyttämiseen
7.mihinkään lainvastaiseen toimintaan

Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden palvelun sulkemiseen välittömästi asiakkaan rikkoessa käyttöehtoja.